В ОУ „Антон Страшимиров” искаме да учим в обновена среда!
DMS INOVATIVNO

В ОУ „Антон Страшимиров” искаме да учим в обновена среда!

Кампанията беше част от инициативата на фондация Бикоуз #ЩедриятВторник 2019 , през която  в продължение на 4 седмици 30 училища от цялата страна набираха дарения за своите училищни проекти – от инструменти за духовия оркестър през сензорна стая до спортно игрище.

Две дарителски платформи участваха в инициативата – DMS – България (Единен дарителски номер) и Платформата.бг.

Училищните кампании набраха общо 31 338 лева от 1414 дарители в дарителските платформи. Допълнително на свои събития училищата привлякоха дарения в размер на 43 559 лева.

Благодарим за всяко дарение! 

Сподели

Заедно събрахме 77 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4 4 0 0 65 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Основните проблеми в ОУ „Антон Страшимиров”, село Бохот са свързани с липсата на мотивираност на общността за образование, бариера в комуникацията, тъй като  по-голямата част от учениците са с майчин език, различен от български, ниски образователни резултати, липса на достатъчно средства за поддържане и обновяване на материалната база.

Част от работата ни като иновативно училище е насочена към промяна на физическата среда с цел превръщане на училището в привлекателно място за учениците. Място, което да създава у тях положителни емоции и нагласи, да стимулира любопитството им,  както и жаждата за нови знания и възможности.

letter Със сумата от 8 000 лв. ще да обновим кабинета, в който провеждаме целодневното обучение за учениците между 5-7 клас.