Нови маси и столове за децата от НУ „Ц.Гинчев“
DMS SREDA

Нови маси и столове за децата от НУ „Ц.Гинчев“

Кампанията беше част от инициативата на фондация Бикоуз #ЩедриятВторник 2019 , през която  в продължение на 4 седмици 30 училища от цялата страна набираха дарения за своите училищни проекти – от инструменти за духовия оркестър през сензорна стая до спортно игрище.

Две дарителски платформи участваха в инициативата – DMS – България (Единен дарителски номер) и Платформата.бг.

Училищните кампании набраха общо 31 338 лева от 1414 дарители в дарителските платформи. Допълнително на свои събития училищата привлякоха дарения в размер на 43 559 лева.

Благодарим за всяко дарение! 

Сподели

Заедно събрахме 96 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
56 0 0 10 лв. 30 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

В училището учат 87 ученици, от които 11 са със специални образователни потребности. В училище работят силно мотивирани педагогически специалисти. Всичко, което сме направили като обновяване на образователната среда, е чрез помощта на дарители.

Във всяка класна стая има мултимедиен проектор и лаптоп. Оборудването с технически средства и обзавеждането – тематични секционни шкафове с индивидуални клетки за всеки ученик, бели дъски в класните стаи, е чрез дарения от местни фирми.

С помощта на най-голямата доброволческа платформата TimeHeroes обновихме училищната си библиотека. В рамките на три месеца бяха дарени над 1000 издания. С финансови средства, дарени от фондация „Подслон за човечеството“ и доброволен труд от родители и педагогически специалисти през лятото бе пребоядисан целият училищен коридор, оформени бяха тротоарни алеи в двора на училището, освежена бе училищната ограда, а във физкултурния салон бяха монтирани шумоизолационни плоскости.

letter Единственото, за което средствата не достигат, е закупуването на удобни ученически маси и столове.