При нас е интересно!
DMS INTERESNO

При нас е интересно!

Кампанията беше част от инициативата на фондация Бикоуз #ЩедриятВторник 2019 , през която  в продължение на 4 седмици 30 училища от цялата страна набираха дарения за своите училищни проекти – от инструменти за духовия оркестър през сензорна стая до спортно игрище.

Две дарителски платформи участваха в инициативата – DMS – България (Единен дарителски номер) и Платформата.бг.

Училищните кампании набраха общо 31 338 лева от 1414 дарители в дарителските платформи. Допълнително на свои събития училищата привлякоха дарения в размер на 43 559 лева.

Благодарим за всяко дарение! 

 

Сподели

Заедно събрахме 5 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Девизът на нашето училище е „При нас е интересно!“. Младият ни и неуморен педагогически екип от години се опитва да мотивира всички наши ученици, които са предимно от непривилегировани социално-икономически групи.

Залагаме на извънкласни дейности, които карат учениците ни да припознават училището като място, в което може да се чувстват успешни.

Провеждаме различни занимания, свързани със спорт и изкуство. Имаме волейболен и футболен отбор, занимания по финансова грамотност, изящни изкуства, народни и модерни танци, театрална трупа и не на последно място кино кръжок.

letter Филмът „9+1“, който създадоха нашите ученици през 2018 г. бе представен във френската синематека в Париж, както и на няколко филмови фестивала.