Надежда за Стоян!
DMS STOYAN

Надежда за Стоян!

Лечението на Стоян ще продължи в София, като в следващите 6 месеца му предстои активна рехабилитация, за която има осигурени средства. При необходимост кампанията му ще бъде подновена.

Сподели

Заедно събрахме 4 493 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1910 37 0 0 1477 лв. 676 лв. 356 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

На 28 години Стоян получава тежък исхемичен инсулт, а след него и усложнения на централния мозък, което го приковава на легло със 100% парализа.

През 2013 и 2014 год. той претърпява две мозъчни операции – за премахване на хематом и за поставяне на титаниева мрежа.

Въпреки тежкото си състояние, Стоян не спира да се бори. Една година му отнема, за да започне отново да се храни самостоятелно.

letter Необходима е интензивна ежедневна рехабилитация, която да го раздвижи и да върне способността му да ходи, но в България няма необходимата за това апаратура.