Заедно за Николай Ласков!
DMS NIK

Заедно за Николай Ласков!

Кампанията на Николай приключва успешно, благодарение на голямо дарение от компанията NEPI Rockcastle, с което се покрива недостигащата сума за неговото лечение в размер на 7800 лв. Николай ще получи своя шанс да се възстанови и да се върне към работата си на учител по плуване.

Благодарим на дарителите, помогнали на Николай! 

Сподели

Заедно събрахме 1 058 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
565 32 0 308 лв. 121 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Помогни на Ники да се излекува и да се върне на работа!

Николай е треньор и учител по плуване. През септември, при слизане от тротоар, пада и травмира единия си крак. След направена рентгенова снимка става ясно, че страда от тежка двустранна коксартроза на тазобедрените стави.

Препоръката на ортопедите е поетапно ендопротезиране на тазобедрените стави на двата крака. Стойността на лечението е 9 000 лв. (по 4 500 лв. на става).

letter Николай не разполага с тези средства и открива дарителска кампания.