Заедно за Марияна!
DMS MARIANA

Заедно за Марияна!

С голяма прискърбие съобщаваме, че Марияна е починала на 02.12.2020. Кампанията й е прекратена.

Изказваме съболезнования на семейството и близките й. Благодарим на всички дарители, които подкрепяха Марияна. Светъл й път!

Сподели

Заедно събрахме 4 660 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2478 179 31 702 лв. 134 лв. 833 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Борба за живот

През месец юни 2019 год. Марияна е диагностицирана с „Остра миелобластна Т-клетъчна левкемия”.

В момента тя провежда задължителната химиотерапия, с която се цели да бъде постигната ремисия.

Веднага след като влезе в ремисия, Марияна трябва да премине през костно-мозъчна трансплантация, за която има изпратена оферта от клиника в Брюксел (Белгия) на стойност 200 000 евро.

letter Семейството й не може да осигури сумата, поради което стартира дарителска кампания.