Шанс за Никола!
DMS NIKOLA

Шанс за Никола!

Кампанията на Никола е прекратена. Детето е оперирано успешно 17.03. 2020 г. Оттук нататък ще има прегледи веднъж годишно и ако се установи изоставане в растежа на крака, когато навърши 10 години, ще има нова операция.

Благодарим на дарителите, които подкрепиха Никола и семейството му!

Сподели

Заедно събрахме 13 897 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4042 77 2 2463 лв. 375 лв. 6853 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Никола е роден с дефицит на бедрена кост тип А1 Пейли, следствие от което едното краче е по-късо с 4,5 см. В България подобен тип дефицити се оперират след 11-годишна възраст, а дотогава скъсяването ще стане още по-голямо.

Родителите на Никола бяха подали заявление за финансиране във фонда за лечение на деца (на 20 юни 2018 г.), но не получиха отговор. По тази причина те организираха дарителска кампания за лечението на детето в САЩ, включително и с DMS, с която набраха необходимата сума за първия етап.

letter Детето беше оперирано през февруари 2019 год.  от д-р Пейли в клиника „Сейнт Мери” Флорида. Беше направена остеопластика и удължаване на крака с въвеждане на екстра и интрамедуларен пирони.