В борбата за живот на Иван заедно!
DMS IVAN

В борбата за живот на Иван заедно!

С радост ви съобщаваме, че кампанията в DMS за Иван Пещенски приключва успешно!

Това стана възможно благодарение на вас и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която издаде формуляр S2 за лечение на Ива в Charité, Германия. Лечението е обезпечено финансово за следващата една година.

Пожелаваме на Иван трансплантацията да премине гладко и бързо възстановяване, а на дарителите – благодарим!

Сподели

Заедно събрахме 14 088 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
11825 100 0 0 1515 лв. 545 лв. 3 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

През април 2018 г., след няколко дни отпадналост и съмнение за бронхопневмония, е диагностициран с „Остра миелоидна левкемия”. Започва химиотерапия и подготовка за костно-мозъчна трансплантация в СБАЛХЗ София.

Трансплантацията е извършена на 15.11.2018 г., но няколко месеца по-късно е установен рецидив на заболяването. Отново преминава през силна химиотерапия и преливане на свежи лимфоцити от донора, но 4 месеца по-късно се установява втори рецидив.

Препоръката на лекуващите лекари е да се направи втора трансплантация. В момента Иван провежда прицелна терапия с медикаменти и се подготвя за втора трансплантация, този път в чужбина.

letter Иван е получил оферта от Sheba Medical Center Израел на стойност 250 000 USD. Семейството е направило запитвания и до клиники в Германия и Испания, но до момента няма отговор.