Нова арфа за музикалното училище
DMS ARFA

Нова арфа за музикалното училище

С радост и вълнение споделямe новината, че финансовата цел на кампания „Нова арфа за нашето училище е постигната“!

През изминалия месец постъпи дарение, с което необходимата сума за закупуване на учебна педална арфа е набрана! Предстои финализиране на кампанията.

Благодарим за подкрепата и щедростта на всички дарители!

Сподели

Заедно събрахме 11 222 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
381 113 17 0 156 лв. 710 лв. 9664 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Кампанията е в подкрепа на инициатива на родители на ученици от класовете по арфа в НМУ “Любомир Пипков“. Целта на кампанията е закупуване на съвременен, нов музикален инструмент, който да бъде дарен на НМУ „Л.Пипков“ и използван в учебния процес при подготовка на учениците.

Сдружение „Ранно пиле“ подкрепя развитието на младежките и студентски кино, театър, изпълнителски, визуални, изящни и приложни изкуства. Сдружението подкрепя желанието на младите изпълнители и техните родители да помогнат в изграждането на съвременна образователна среда в своето училище, чрез подновяване и разширяване на вече съществуващата материална база от музикални инструменти, предназначени за обучение и концертни изяви.

Националното музикално училище има материална база за подготовка на арфисти, която не е подновявана от 10 години. Училището осигурява и поддръжката на инструментите, но през последните години е нарастнал броят на учениците в класа по арфа. От 6 човека, днес класът по арфа е с 24 ученика в различните възрастови групи, от 1-ви до 12-ти клас.

За развитие на техните изпълнителски умения и за ефективното провеждане на учебния процес е необходимо, учениците да репетират и в къщи, извън предвидените в програмата часове. Музикалното училище предоставя тази възможност на своите ученици, които ежедневно и в почивните дни репетират на инструментите в училището.Това се налага поради факта, че арфата е скъп и рядък музикален инструмент и не всеки ученик може да си закупи или вземе под наем.

Музикалните инструменти се използват ежедневно, но също се транспортират през цялата година при участията на младите изпълнители в музикални конкурси и концерти в България и чужбина.

letter Ние сме обединени от творчеството, музиката и вярата в постижимостта на мечтите!