image-0.02.01.74e134ff88c6689a20e057a3457e94c1673144549287d45920266068ba190973-V (2)

image-0.02.01.74e134ff88c6689a20e057a3457e94c1673144549287d45920266068ba190973-V (2)

Сподели

Заедно събрахме 16 115 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
16115 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията