Заедно за Стефка!
DMS STEFI

Заедно за Стефка!

Кампанията няма активност и е прекратена. Може да бъде подновена при представяне на нов лечебен план и нужда от средства за него.

Сподели

Заедно събрахме 22 274 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
18469 398 11 1124 лв. 615 лв. 1215 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Стефка трябва да победи!

През юни 2019 год. Стефка е оперирана за отстраняване на рак на млечната жлеза. При комютърна томография на тялото обаче са установени метастази в черния й дроб и тя е принудена да търси друго лечение в болница в Турция.

Турската болница „Газиосман паша” изготвя програма за лечение, която започва с три курса химиотерапия на стойност 16 800 щатски долара.

След това, в зависимост от отговора на терапията, ще се планират следващите стъпки за лечението на Стефка.

Към октомври 2019 год. Стефка успя да набере сумата за три курса химиотерапия и те бяха изпълнени.

letter Лекуващият екип е назначил още 3 курса, с последващ контролен ПЕТ скенер. Стойността на лечението е 14 500 USD.