Да дарим крачета за Милен!
DMS MILEN

Да дарим крачета за Милен!

Кампанията в DMS спира поради слаба активност. Родителите ще опитат да съберат нужните средства по други начини.

Сподели

Заедно събрахме 4 446 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1683 33 0 0 1427 лв. 720 лв. 550 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Наскоро родителите научават за оперативния метод „Селективна дорзална ризотомия”, прилаган най-успешно от д-р Парк в Детска болница „Сейнт Луис”, САЩ.

При този метод оперативно се прекъсват нервни окончания, които причиняват спастика и деформации. След като се запознава с медицинската документация, д-р Парк потвърждава, че Милен е подходящ за операцията и след нея очаква следните подобрения: намаляване на спазмите, подобряване на стойката и равновесието, подобряване на способността да ходи с проходилка.

Стойността на операцията и необходимите помощни средства е приблизително 80 000 лв. Родителите започват дарителска кампания, тъй като сумата е непосилна за тях.

 

letter Вярваме, че Милен може да има по-добър живот като стъпва смело и уверено!