Помагаме на Асен!
DMS ASEN

Помагаме на Асен!

Прекратена поради слаба активност.

Сподели

Заедно събрахме 818 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
429 17 0 150 лв. 170 лв. 35 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Асен се насочва за лечение към „Медикъл парк” Истанбул и получава оферта за дистална субтотална гастректомия и радиотерапия на стойност 14 500 евро, след които ще се преценят възможностите за по-нататъшно лечение.