Да помогнем на Руми в борбата с левкемията!
DMS RUMI

Да помогнем на Руми в борбата с левкемията!

С радост ви съобщаваме, че кампанията за лечение на Румяна Стоянова приключва успешно. Руми вече се е разплатила напълно с болницата в Турция за извършената трансплантация и следтрансплантационно лечение.
В момента тя е чувства добре и се възстановява. Оттук нататък ще трябва да посещава болницата само за контролни прегледи и поставяне на ваксини, средствата за което ще се поемат от семейството й.

Благодарим на всички, които бяха съпричастни с каузата на Руми!

Сподели

Заедно събрахме 46 816 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
40344 1816 129 1253 лв. 360 лв. 582 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Диагностицирана е през 2009 год. с миелоидна левкемия. В продължение на 10 години е на поддържаща таргетна терапия и води нормален начин на живот.

Нещата са сравнително добре до февруари 2019 год., когато Руми започва да изпитва силни болки в гръбначния стълб. Приета е в болница и е оперирана за премахване на дискова херния.

Няколко дни след операцията болките стават още по-силни. Тогава й съобщават, че хроничната левкемия е прерастнала в бластна криза, но в следващите дни никой не дава категорично и ясно решение как ще протече лечението, затова близките й решават да я изпратят в турската клиника „Газиосман паша”.

letter Руми започва лечение в турската болница, което дава 90% шанс за оздравяване.