Кампания „Нека им дадем шанс“
DMS NEO

Кампания „Нека им дадем шанс“

Сподели

Заедно събрахме 2 198 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
775 154 0 0 1110 лв. 5 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Зад инициативата застава представител на най-голямата неправителствена организация в света – Ротари Интернешънъл, благодарение на дейността, на която са се случвали редица благотворителни кампания от международен и местен характер и в частност Ротари клуб – гр. Казанлък.

За 2018 г. през клиниката по неонатология са преминали за лечение повече от 500 недоносени бебета, към момента от началото на 2019 г. недоносените бебета, приети за лечение са около 200.

След стартирането на кампанията ще осъществим контакт с голяма част от родителите и близките на тези деца с идеята и те да подкрепят нашата кауза.

https://youtu.be/EUobOsBOZbY

 

 

 

letter Това отделение е интензивно и обслужва общините Казанлък, Нова Загора, Ямбол и Чирпан.