Да спасим „Розовата къща“!
DMS PINK HOUSE

Да спасим „Розовата къща“!

Сподели

Заедно събрахме 1 038 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
253 114 12 348 лв. 49 лв. 100 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 42 от 2 лв.13 от 5 лв.

За кампанията

Ежемесечно посетителите на Къщата ще могат да получават и правна помощ. Клиенти са уязвими хора със зависимости към наркотични вещества, бездомни, серопозитивни и хора от малцинствени групи.

Хората, попаднали в ситуацията на зависимост, много често остават без никаква социална, семейна и институционална подкрепа.

В центъра се предоставят здравни обучения, актуални за техните нужди, веднъж месечно се организира и посещение и тренинг от адвокат, който консултира клиентите за техните права, свързани със социалните и човешки права. Чрез неформално общуване получават емоционална подкрепа и усещане за сигурност.

е

 

letter Дейностите на Розовата къща им дават възможност да покрият минималните си нужди за оцеляване – пералня и сушилня, баня, суха храна, топли напитки.