Атанас Динков
DMS ATANAS

Атанас Динков

С прискърбие съобщаваме, че Атанас Динков е починал и кампанията му е прекратена.

След като през пролетта тази година болестта на Наско зе завърна, той започна нов курс химиотерапия и нова вливка на стволови клетки, но след нея получи усложнения, които наложиха по-дълъг болничен престой и допълнителни изследвания.

На 6 август Наско ни напусна.

Изказваме съболезнования на близките и приятелите му!

Сподели

Заедно събрахме 470 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 235 лв. 235 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Кампанията в полза на Атанас Динков в ДМС приключи през февруари, тъй като активната фаза на лечение (химиотерапия и костно-мозъчна трансплантация) беше приключила успешно.

За съжаление на контролен преглед през месец март се е установило, че болестта се е завърнала.

Стойността на един курс химиотерапия в Анадолу медикъл център – Истанбул е 22 000 евро. Към 23.03.2019 год. в дарителската сметка на Атанас има 17 500 лв.

Към юли 2019 Наско вече е преминал през новия курс химиотерапия и нова вливка на стволови клетки, но след нея е получил усложнения, които налагат по-дълъг болничен престой и допълнителни изследвания.