Център за възстановяване на златните момичета!
DMS ZLATNITE

Център за възстановяване на златните момичета!

Сподели

Заедно събрахме 685 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
571 57 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Най-важно е осигуряването на здравословна среда и дълъг спортен живот без последици при приключване на спортната кариера.

Възможностите, свързани с този процес са разнообразни, но са свързани с осигуряването на ефективна и съвременна апаратура.

 

letter В момента няма адекватно място в България, в което момичетата по художествена гимнастика да се възстановяват, а това е от изключителна важност за професионалните спортисти.