Вкусната градинка – уроци от природата за всички!
DMS GRADINA

Вкусната градинка – уроци от природата за всички!

Сподели

Заедно събрахме 1 332 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
48 7 0 0 220 лв. 50 лв. 1000 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Вкусната образователна градинка е зелен оазис на изобилието в двора на детската градина или училището, където децата заедно с възрастните (учители, родители, приятели от общността), създават и отглеждат ядлива екосистема.

Там всеки сезон те се учат да отглеждат красива, вкусна и органично чиста реколта от ароматни билки, подправки, плодове и вкусни зеленчуци, изучават безброй уроци директно от Природата, и най-вече – развиват ценности и умения за пълноценен и устойчив начин на живот през 21 век.

Ние от Фондация „ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие“ вече 10 години вдъхновяваме и подкрепяме учителите и местните общности, да създават свои образователни Вкусни градинки, които спонтанно се превръщат в любима растяща класна стая за децата от всички възрасти и притегателен център на цялата общност!

letter Създаването на нова образователна градина винаги е вълнуващ процес, в който участие взима цялата общност - учители, родители, деца и приятел, и той дълбоко и красиво променя средата и живота на всеки от нас.