17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS GENA – Да запазим родната къща на Гена Димитрова!

Кампанията е стартирала на: 19.03.2019
DMS GENA – Да запазим родната къща на Гена Димитрова!
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 20 лв.
 • Събрани през ОББ: 60 лв.
 • Изпратени SMS: 34 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS GENA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS GENA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“!

Като млада певица, Гена Димитрова е имала шанса да получи стипендия и да се обучава в Школата на Миланската Скала. Така стартира голямата й кариера. До последно тя всячески и с безкрайна отдаденост подпомагаше млади оперни певци. Тя знаеше колко е важна помощта за младия певец.

Мисията на фондация „Гена Димитрова“ е да продължим да работим в тази насока и по този начин нейното духовно наследство да се разраства. Пътят на Гена Димитрова може да бъде пример за всеки млад човек – да види откъде е тръгнала и какво е постигнала. В този смисъл е важно да се съхрани родният й дом, което е една от целите на Фондацията.

През 2011г. наследниците на Гена Димитрова даряват родната къща на певицата на община Плевен с цел да се изгради къща-музей или обществена колекция. През 2017 г. къщата е обявена за недвижима културна ценност от „национално значение“. Къщата има нужда от ремонт и облагородяване с цел да се изгради експозиция в нея. Понеже е паметник на културата от национално значение, всяка възстановителна работа и промяна по нея трябва да бъде придружена от одобрен архитектурен проект, изготвен от лицензиран архитект.

Община Плевен не се ангажира с изготвянето на проекта, затова се роди идеята да се изготви и дари проекта на общината, с който тя може да кандидатства пред Министерство на културата за финансиране на ремонта. 

Нашата кауза е да съберем средства за изготвянето на архитектурния проект. Подкрепете ни!


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.  

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS GENA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS GENA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)