Да запазим родната къща на Гена Димитрова!
DMS GENA

Да запазим родната къща на Гена Димитрова!

Сподели

Заедно събрахме 117 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
37 0 0 0 60 лв. 20 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Мисията на фондация „Гена Димитрова“ е да продължим да работим в тази насока и по този начин нейното духовно наследство да се разраства.

Пътят на Гена Димитрова може да бъде пример за всеки млад човек – да види откъде е тръгнала и какво е постигнала. В този смисъл е важно да се съхрани родният й дом, което е една от целите на Фондацията.

През 2011г. наследниците на Гена Димитрова даряват родната къща на певицата на община Плевен с цел да се изгради къща-музей или обществена колекция. През 2017 г. къщата е обявена за недвижима културна ценност от „национално значение“.

Къщата има нужда от ремонт и облагородяване с цел да се изгради експозиция в нея. Понеже е паметник на културата от национално значение, всяка възстановителна работа и промяна по нея трябва да бъде придружена от одобрен архитектурен проект, изготвен от лицензиран архитект.

 

 

letter Община Плевен не се ангажира с изготвянето на проекта, затова се роди идеята да се изготви и дари проекта на общината, с който тя може да кандидатства пред Министерство на културата за финансиране на ремонта.