Да върнем смисъла в училище!
DMS SMISAL

Да върнем смисъла в училище!

Център за приобщаващо образование

Кампанията е прекратена.

Сподели

Заедно събрахме 43 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
21 0 0 0 0 лв. 22 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Липсата на подкрепяща среда извън училище, съчетано с остарели и скучни методи на преподаване не осигуряват стимулираща среда за развитие на децата и те отпадат от учебния процес.

Затова разработихме иновативна програма за работа с деца от шести клас „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“, за да им помогнем да видят връзката между желаната професия и училището.

Резултатите с първите 2 пилотни училища в периода 2016-2018 сочат, че за 70% от децата училището е станало по-интересно, а неизвинените отсъствия са намалели с 20% .