17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS SMISAL – Да върнем смисъла в училище!

Кампанията е стартирала на: 19.03.2019
DMS SMISAL – Да върнем смисъла в училище!
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 22 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 21 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SMISAL Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SMISAL на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“!

В дванадесетгодишната си работа с над 200 училища, Център за приобщаващо образование наблюдава тенденция на задълбочаваща се демотивация за учене сред децата в прогимназиален етап. Тази тенденция е още по-силно изразена в районите с висока безработица и ниско образование на родителите. Липсата на подкрепяща среда извън училище, съчетано с остарели и скучни методи на преподаване не осигуряват стимулираща среда за развитие на децата и те отпадат от учебния процес.

Затова разработихме иновативна програма за работа с деца от шести клас „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“, за да им помогнем да видят връзката между желаната професия и училището. Резултатите с първите 2 пилотни училища в периода 2016-2018 сочат, че за 70% от децата училището е станало по-интересно, а неизвинените отсъствия са намалели с 20% .

Целта

В рамките на кампанията „България дарява“ събираме средства за продължаване на усилията ни в тази посока, а именно на деца от шести клас да бъдат предлагани системни занимания извън училище, чиято цел е всяко дете да открие своите силни страни, да си постави цели и да открие как може да ги постигне благодарение на училището и образованието.

Децата посещават професионалистите, получават практически задачи от тях и наставничество, а учител съответната тематична област/предмет, им помага да свържат знанието, придобито в училище с уменията, необходими му за дадената професия.

Благодарим Ви!


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.  

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.cie.bg

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SMISAL Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SMISAL на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)