„Център за семейно-медиирана интервенция“
DMS KARIN DOM

„Център за семейно-медиирана интервенция“

Сподели

Заедно събрахме 261 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
90 12 0 65 лв. 82 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Фондация Карин дом е създадена в град Варна от българския дипломат и филантроп г-н Иван Станчов преди повече от 22 години. Заедно с малък екип отдадени специалисти, той създава Карин дом като място за професионална подкрепа в уютна обстановка и със сърдечно отношение.

Специалистите на Карин дом са едни от първите в страната, които работят по иновативни образователни, социални и терапевтични практики, благодарение на професионалисти от цял свят, които обучават екипа ни на най-съвременните терапевтични методи.

Годишно Карин дом предоставя услуги на повече от 300 деца на възраст от 0 до 8г. чрез „Център за социална рехабилитация и интеграция“, „Център за ранна интервенция“ и „Център за семейно-медиирана интервенция“. Карин дом развива и обучителна дейност като предоставя квалифицирани обучения на организации и специалисти.

През 2018г. Карин дом стартира “Център за семейно-медиирана интервенция”, който въведе иновативна за България услуга, в която семейството е движещата сила. Проектът стартира с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към МТСП. След приключването на проекта в края на 2018г. Карин дом е принуден да търси други възможности за финансиране, за да продължи предоставянето на тази услуга.

Методът е базиран на успешния опит на специалистите в Университета на Орегон, САЩ и се прилага за първи път в България от Карин дом.

Услугите в центъра целят включване на семействата като партньори и активни участници в терапевтичната работа с децата.

Чрез тази ранна подкрепа семействата придобиват нови знания и умения, както и важни насоки за справяне в у дома. 

 

 

 

letter Услугата обхваща 20 семейства с деца от 2 до 7 години, при които има изоставане в една или повече области на развитието (физическа, социална, емоционална и познавателна); с нарушения от аутистичния спектър, както и деца с детска церебрална парализа и други сходни неврологични състояния.