Изграждане на „Комплекс за деца и младежи с проблеми в развитието“
DMS ZA DECATA

Изграждане на „Комплекс за деца и младежи с проблеми в развитието“

Сподели

Заедно събрахме 1 343 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
398 120 17 610 лв. 10 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията

Сдружение „За Децата-2017“ в обществена полза има за цел създаване на подходяща среда, необходима за пълноценното развитие на всяко дете с увреждане, предоставяща подходящи условия за индивидуалното му развитие, съобразно индивидуалните му потребности.

letter Целта е изграждане и функциониране на Комплекс за рехабилитация, интеграция и професионално обучение на деца и младежи с проблеми в развитието