17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS ZA DECATA – Изграждане на Комплекс за деца и младежи с проблеми в развитието

Кампанията е стартирала на: 18.03.2019
DMS ZA DECATA – Изграждане на Комплекс за деца и младежи с проблеми в развитието
 • Необходима сума: 32 000 лв. - първи етап
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 10 лв.
 • Събрани през ОББ: 560 лв.
 • Изпратени SMS: 359 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 56 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 7 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 5 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 1 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS ZA DECATA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS ZA DECATA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“!

Сдружение „За Децата-2017“ в обществена полза има за цел създаване на подходяща среда, необходима за пълноценното развитие на всяко дете с увреждане, предоставяща подходящи условия за индивидуалното му развитие, съобразно индивидуалните му потребности.

Важно е и да се работи за подпомагане на семействата на всяко дете за преодоляване на социалната изолация, чрез успешната му адаптация и включване в социално-обществения живот, както и подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на всяко дете, което ще доведе до повишаване качеството на живот на детето и на неговото семейство.

Мисията
Целта на СНЦ е изграждане и функциониране на Комплекс за рехабилитация, интеграция и професионално обучение на деца и младежи с проблеми в развитието. Той ще включва: Медицински център за рехабилитация с капацитет от 20 потребители дневно на възраст от 7 до 18 години. Ще бъде изграден и басейн за водна рехабилитация. Ще има и барокамера и локомат. Социален център – капацитетът му ще е 30 потребители дневно на възраст от 7 до 18 години.

Какво ще направим?
В центъра ще се извършва: логопедична, психологична, Монтесори терапия, ерготерапия, ще има сензорна стая, компютърна зала, арт терапевтични занимания, музикотерапия и трудово обучение. Ще се развиват индивидуалните физически, умствени и творчески умения, както и личностния потенциал на всяко дете. Ще бъде обособен кът, в който децата ще могат да празнуват рождените си дни, в който родителите им ще могат да ги оставят почасово за гледане. Той ще бъде за всички деца.

В имота има съществуващо баскетболно игрище, което ще бъде реновирано. Ще има адаптирани детски и спортни площадки. Ще има и опитно поле. В близост до имота има и конна база. Идеята ни е всички процедури, на които родителите водят децата си, да бъдат съсредоточени на едно място. Комплексът ще работи и през почивните дни с наличен медицински персонал.

Този комплекс ще бъде създаден за деца и младежи, които въпреки своите проблеми имат потенциал и ние ще им помогнем да го развият. Да бъдат полезни както за себе си, така и за обществото!


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.forkids2017.org

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS ZA DECATA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS ZA DECATA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)