Програма за деца с вродени сърдечни заболявания
DMS SARTSE

Програма за деца с вродени сърдечни заболявания

Сподели

Заедно събрахме 513 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
210 81 14 0 70 лв. 1 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 11 от 2 лв. 3 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Какво правим

Основните ни дейности са психологическо, медицинско, семейно и социално консултиране, оздравителни програми за деца и младежи, осигуряване на сигурно пространство за споделяне на родители, младежи и деца.

Прилагаме арт терапия, организираме социални спални за родители на деца, семинари за млади хора над 18г. със сърдечни заболявания, провеждаме застъпнически и информационни кампании за промяна на нагласите към хронично болните деца и техните семейства.

Асоциацията има дълъг опит в провеждането на оздравителни програми за деца и младежи с хронични заболявания. Проучванията на нуждите на целевата група показаха, че има голяма нужда от провеждане на такава програма и за най-малките деца, с участието на родителите им.

Оздравителната програма съчетава активната почивка за децата с психологическа и здравна рехабилитационна работа, свързана с неутрализиране на негативните ефекти от сърдечното или друго хронично заболяване и от сърдечна операция. Реализира се на подходящо място и се осъществява от екип : психолог, социален работник и лекар, подпомагани от доброволни сътрудници с хронично заболяване от гр. София. Тя цели, от една страна, заздравяване на връзката между детето и родителите му, а от друга интегриране на спецификите на заболяването.

Непрекъснатата връзка на родителите с лекар и психолог в неформална обстановка им дава възможност да се справят с високата си тревожност и да изследват нови поведения.

 

 

 

letter Всеки възрастен с вродено сърдечно заболяване някога е бил дете!