17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS SARTSE – Програма за деца с вродени сърдечни заболявания и техните родители

Кампанията е стартирала на: 15.03.2019
DMS SARTSE – Програма за деца с вродени сърдечни заболявания и техните родители
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 0 лв.
 • Събрани през ОББ: 70 лв.
 • Изпратени SMS: 188 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 23 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 5 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 5 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 1 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SARTSE Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SARTSE на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“

Основната мисия на организацията е подобряване качеството на живот на децата с хронични заболявания и техните семейства и преодоляване на социалната им изолация. Хроничната болест засяга не само детето, което често се налага да преживява болезнени процедури, операции и престои в болница, но и цялото семейство.

Основните ни дейности са психологическо, медицинско, семейно и социално консултиране, оздравителни програми за деца и младежи, осигуряване на сигурно пространство за споделяне на родители, младежи и деца, арт терапия, социални спални за родители на деца, семинари за млади хора над 18г. със сърдечни заболявания, организиране и провеждане на застъпнически и информационни кампании за промяна на нагласите към хронично болните деца и техните семейства.

Асоциацията има дълъг опит в провеждането на оздравителни програми за деца и младежи с хронични заболявания. Проучванията на нуждите на целевата група показаха, че има голяма нужда от провеждане на такава програма и за най-малките деца, с участието на родителите им.

Оздравителната програма съчетава активната почивка за децата с психологическа и здравна рехабилитационна работа, свързана с неутрализиране на негативните ефекти от сърдечното или друго хронично заболяване и от сърдечна операция. Реализира се на подходящо място и се осъществява от екип : психолог, социален работник и лекар, подпомагани от доброволни сътрудници с хронично заболяване от гр. София. Тя цели, от една страна, заздравяване на връзката между детето и родителите му, а от друга интегриране на спецификите на заболяването.

Непрекъснатата връзка на родителите с лекар и психолог в неформална обстановка им дава възможност да се справят с високата си тревожност и да изследват нови поведения.

Предвиждаме в тази програма да се включат 15 семейства с деца от 1г. до 10 г. от цялата страна, които в продължение на 5 дни ще преминат обучение за ефективно родителстване на деца със сърдечно-съдови и други хронични заболявания и ще заздравят връзката с децата си. От друга страна тази програма е полезна за професионалистите за да разберат по-добре нуждите на семействата и да им помогнат да се изправят срещу страховете си, да са пълноценни за децата си.

banner Sartse


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SARTSE Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SARTSE на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)