17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

Дворец на здравето в Ямбол – DMS UMENIE

Кампанията е стартирала на: 15.03.2019
Дворец на здравето в Ямбол – DMS UMENIE
 • Необходима сума: 30 000 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 2 лв.
 • Събрани през ОББ: 270 лв.
 • Изпратени SMS: 23 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS UMENIE Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS UMENIE на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“!

Семеен център „Дворец на здравето“ е инициатива в проект на Читалище „Умение-2003“ в Ямбол. В основата му са залегнали както превенцията и терапията, така и личностното развитие и правото на равнопоставеност в обучение и себеизява на деца и млади хора с хиперактивност, увреждания и други специални образователни потребности. 

Читалище „Умение – 2003“ планира да изгради в град Ямбол Семеен център „Дворец на здравето“ за 100 деца и младежи с хиперактивност, увреждания и други специални образователни потребности.

Понастоящем подкрепата на институциите за такива деца се изразява само в предоставянето на медицински грижи. Искаме те да се чувстват пълноценни, да демонстрират и доразвиват своята креативност и самочувствие чрез групови и индивидуални занимания по музикална терапия (свирене на пиано, пеене или танци); арт-терапия (рисуване, моделиране и др.); двигателна терапия чрез боче, петанк и други дейности по физическа активност.

Наред с това за тях и семействата им ще се осигурява консултативна специализирана подкрепа от логопед, психолог, кинезитерапевт, както и в кабинета по сексуално и репродуктивно здраве. Читалище „Умение-2003“ разполага с такива специалисти. От години работим и по различни програми с деца и млади хора със специални образователни потребности.

Нуждаем се от подкрепа за закупуване на подходящ за нуждите на „Двореца на здравето“ имот в Ямбол – къща с двор, както и за консумативи и специализирано оборудване. Проучванията ни сред агенциите по имоти показват, че можем да намерим подходящ имот в Ямбол за около 30 000 лв.

Работим усилено да наберем необходимите средства, така, че да гарантираме безплатен достъп до предлаганите от нас услуги за децата и техните семейства. На този етап от членове на читалището сме събрали сумата 1500 лв.

BANNER UMENIE

Надяваме се и на вашата подкрепа!


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Уеб адрес: umenie2003.blogspot.com/

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS UMENIE Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS UMENIE на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)