17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

Подкрепа за младежите с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“ – DMS SVETOVE

Кампанията е стартирала на: 15.03.2019
Подкрепа за младежите с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“ – DMS SVETOVE
 • Необходима сума: 2 250 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 2 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 20 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SVETOVE Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SVETOVE на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“!

„Светът на Мария“ е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуално затруднение.

Ние вярваме, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да развие своя потенциал и да живее с надежда за бъдещето. Хората с увреждания трябва да бъдат свободни и равни с всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го осъществяват.

Нашата мисия е да подобряваме качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомагаме личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

За нас е важно хората с интелектуални затруднения да са приети от обществото, да имат условия и среда да се развиват и изявяват със своите интереси и способности, да имат приятели, правата им да са спазени и да получават необходимата подкрепа.

Дневен център „Светове“ е проект на фондация „Светът на Мария“, в който от м. юли 2013 г. 34 млади хора с интелектуални затруднения се обучават в придобиване на ежедневни и трудови умения с цел повишаване на качеството на техния живот и лична независимост. Целта на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда и ежедневни занимания за лица с интелектуални затруднения, насочени към подобряване на тяхното качество на живот и изграждане на умения и нагласи, способстващи тяхната социална интеграция. Програмите, насочени към повишаване на независимостта на хората с интелектуални затруднения са ключови за Фондацията.

Потребителите на Дневен център „Светове“ имат съществен напредък в развитието на различни социални, битови и трудови умения. За съжаление, голяма част от тях не могат да се придвижват самостоятелно в града и се нуждаят от постоянната асистенция на техните близки, което силно затруднява социалното им включване и бъдещо развитие. 

SVETOVE 1
Габи, Антонио, Дебора, Гергана, Денис и Веско са прецизни при изпълнението на конкретни задачи в ателиетата на Дневния център и се справят отлично благодарение на програмите за развитие на трудови умения. За всеки от тях самостоятелното придвижване е важна крачка, която не могат да направят сами. За целта се нуждаят от подготвен придружител. 

Фондацията набира средства за реализиране на програма за изграждане на умения за самостоятелна ориентация при пътуване по познат маршрут за младите хора с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“. Прогнозна стойност на програмата: 2 250 лв.

Бюджетът е нужен за реализиране на целева 3-месечна обучителна програма за 3-ма младежи с интелектуални затруднения и ще покрие разходите за подготовка на маршрут, наемане и обучение на придружители, придружаване на клиентите от техния дом до Дневния център и обратно, организиране на срещи с близките на потребителите за повишаване на доверието към способностите на децата им. 


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Уеб адрес: www.mariasworld.org/bg/donations.html

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SVETOVE Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SVETOVE на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)