Подкрепа за младежите от Дневен център „Светове“

Начало на кампанията: 15.03.2019

"Светът на Мария" е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуално затруднение. Ние вярваме, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да развие своя потенциал и да живее с надежда за бъдещето. 

Подкрепа за младежите от Дневен център „Светове“
178 лв. дарени остават Виж детайли
megaphone image Помогни, като споделяш! Така кампанията ще достигне възможно най-много хора и ще събере нужните средства.
Сподели кампанията
 • phone-icon Изпрати SMS на 17 777
  Дари чрез еднократни sms и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
 • computer-icon Дари онлайн още сега!
  С Visa или MasterCard през виртуалния ПОС на ОББ, ePay или PayPal.
 • bank-icon Направи банков превод
  BG06UBBS 80 0210 2607 2940 Oснование на превода: Дарение за DMS SVETOVE

За кампанията

Хората с увреждания трябва да бъдат свободни и равни с всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го осъществяват.

Нашата мисия е да подобряваме качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомагаме личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

За нас е важно хората с интелектуални затруднения да са приети от обществото, да имат условия и среда да се развиват и изявяват със своите интереси и способности, да имат приятели, правата им да са спазени и да получават необходимата подкрепа.

Дневен център „Светове“ е проект на фондация „Светът на Мария“, в който от м. юли 2013 г. 34 млади хора с интелектуални затруднения се обучават в придобиване на ежедневни и трудови умения с цел повишаване на качеството на техния живот и лична независимост.

Целта на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда и ежедневни занимания за лица с интелектуални затруднения, насочени към подобряване на тяхното качество на живот и изграждане на умения и нагласи, способстващи тяхната социална интеграция.

Програмите, насочени към повишаване на независимостта на хората с интелектуални затруднения са ключови за Фондацията. За съжаление, голяма част от тях не могат да се придвижват самостоятелно в града и се нуждаят от постоянната асистенция на техните близки, което силно затруднява социалното им включване и бъдещо развитие. 
 

letter Потребителите на Дневен център „Светове“ имат съществен напредък в развитието на различни социални, битови и трудови умения.

Целта

Фондацията набира средства за реализиране на програма за изграждане на умения за самостоятелна ориентация при пътуване по познат маршрут за младите хора с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“. Прогнозна стойност на програмата: 2 250 лв.

Бюджетът е нужен за реализиране на целева 3-месечна обучителна програма за 3-ма младежи с интелектуални затруднения и ще покрие разходите за подготовка на маршрут, наемане и обучение на придружители, придружаване на клиентите от техния дом до Дневния център и обратно, организиране на срещи с близките на потребителите за повишаване на доверието към способностите на децата им. 

Да помогнеш е лесно

 • лева
  За успешния край Бъди първият изпратил!