Поход срещу диабета!
DMS DIABET

Поход срещу диабета!

Сподели

Заедно събрахме 4 256 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1136 538 112 1043 лв. 52 лв. 389 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Лайънс Клуб е създаден с идеята да извършва човеколюбиви дела, следвайки мотото на Lions International “НИЕ СЛУЖИМ”.

В България не съществува официален регистър на децата с поставена диагноза Диабет Тип 1, за такъв регистър работят трите основни специализирани ендокрийнологични болници за деца в София, Пловдив и Варна, това са и основните центрове, през които минават за лечение децата страдащи от Диабет тип 1.

Водещите експерти в лечението на диабета са обединили информационните си регистри, което определя, че обхванатите в България деца с диабет тип 1 са почти 2000 на брой.

Защо го правим

Едни от най-добрите модели последно върхово поколение за контрол на нивата на кръвната захар, предават информацията от измерванията автоматично към смарт телефон при всяко замерване на всеки пет минути, чрез специално разработен към сензора трансмитер, изпратената информация с помощта на официален безплатен софтуер (на телефона) се предава едновременно и към други смарт телефони, което позволява родителите също да могат да следят тенденциите в промените на кръвната захар на детето.

В България НЗОК е отделила средства в бюджета си за покриване на разходите за сензори. Но финансира само един вид, който работи единствено в синхрон и в зависимост с модел инсулинова помпа, което го прави на практика неизползваем без закупуването на инсулиновата помпа и нейното ползване За съжаление помпите, с които работи сензора, не са одобрени от здравната каса.

Стартовия пакет сензори и трансмитер на Декском е 153 паунда или около 350 лева. В него са включени три сензора с автоматичен апликатор и трансмитер на данни, сензора е с продължителност на ползване 10 дни, а трансмитера 90 дни. След което на месец се ползват по три сензора които са на стойност също 153 паунда, като при договор за 12 месеца, трансмитерите са безплатни. Ако се осигурят сензори за всички деца – това е сума в размер на 700 000 лева месечно.