Помогнете пътеките до хижи Ехо и Козя стена да станат по-безопасни!
DMS POSOKI

Помогнете пътеките до хижи Ехо и Козя стена да станат по-безопасни!

Сподели

Заедно събрахме 103 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
43 0 0 0 60 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Вероятно сте си задавали въпроса – колко ли живота са съхранили, колко инциденти, травми и други нещастия са спестили двуметровите стълбове, въжените парапети и другите маркировъчни знаци и съоръжения във високата планина.

Хижа „Ехо“ и съседната хижа „Козя стена“ са основни пунктове за туристите и планинарите, преминаващи по маршрута КОМ – ЕМИНЕ и едни от най-посещаваните в Стара планина. По тези места са едни от най-чудните и омайващи с красота и величие кътчета на НП „Централен Балкан“.

Въпреки че за туристическата маркировка в района е направено не малко,  все още тя е далеч от желаното улеснение, подпомагане и информиране на туристите за по-сигурното и по-безопасното им движение в планината, най-вече при неблагоприятни метеорологични условия.

При това не са редки инцидентите и нещастните случаи, дори с фатален изход, поради нередности в маркировката – липсващи знаци, неточна информация,  необезопасени участъци от пътеките и парапетите.

Ето защо дружество „Академик“ – Русе състави програмата БАЛКАНСКИ ПОСОКИ, с която се цели подобряване проходимостта на пътеките чрез разширение и обезопасяване на ерозираните стръмни, много тесни и опасни пасажи, поставяне на 12 допълнителни маркировъчни стълбове в рисковите участъци, където е по-голяма вероятността за отклоняване и изгубване.

 

letter Ще се извърши ремонт на 5 обезопасителни парапета с обща дължина 1150 м, на годните тръби на стълбовете и на фундаментите на общо 60 маркировъчни стълба, поставяне на 140 указателни стрелки и азимутни табелки и на 5 маршрутно-информационни табла в селищата Клисура, Розино, Христо Даново, Чифлик и Рибарица, ще се обнови лентовата маркировка, ще се почистят пътеките от избуяли храсти и стърчащи клони