И аз мога да пътувам сам!
DMS SAM

И аз мога да пътувам сам!

Сподели

Заедно събрахме 33 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
19 6 0 0 лв. 2 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Работим ежедневно с най-уязвимите членове на нашето общество и им помагаме да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия.

Нашите центрове предлагат образователни и рекреативни занятия за деца и младежи, изработваме сувенири с жени в неравностойно положение, а мобилните ни екипи ежедневно посещават и предлагат подкрепа (включително медицинска) на възрастни и самотни хора, както и на бездомни хора.

Работим също така в бежанските центрове в София и Храманли, както и в СДВНЧ Бусманци и Любимец.

Център за социална рехабилитация и интерграция „Благовещение“ към Каритас София предлага комплексни услуги за деца и младежи с физически и ментални увреждания, като им осигурява достъп до висококачествена помощ, целяща интеграцията им в общността чрез поддържане и придобиване на самостоятелност.

Търсим подкрепа да реализираме проект „И аз мога да пътувам сам“, чрез който да обучим нашите бенефициенти да ползват самостоятелно и безопасно градски и извънградски транспорт. По този начин те ще могат да се придвижват сами от точка А до точка Б, което ще спомогне тяхната незвисимост. 

В момента посетителите на центъра са изцяло зависими от специализирания ни транспорт, който не винаги може да бъде на тяхно разположение. Предвиждаме обучения за безопасно движение по пътищата, игрови-лекционни модули, с които да оттренират и опознаят пътните знаци и особеностите на улицата.

Предвиждаме градски и извънградски пътувания, по време на които ще бъдат придружавани от специалисти и доброволци и които ще им помогнат да опознаят своите права и задължения по време на път: какви документи е необходимо да нося със себе си, как да се държа в обществения транспорт и т.н.

Ще включим обучение за закупуване на билети онлайн и методи за ориентирация. Ще запознаем младежите с най-проходимите и безопасни улици по техния маршрут.