17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

И аз мога да пътувам сам! DMS SAM

Кампанията е стартирала на: 14.03.2019
И аз мога да пътувам сам! DMS SAM
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 2 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 18 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 5 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SAM Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SAM на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“!

Каритас София е благотворителна организация, която продкрепя стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци и търсещи международна закрила, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни хора и хора от ромската общност.

Работим ежедневно с най-уязвимите членове на нашето общество и им помагаме да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия.

Нашите центрове предлагат образователни и рекреативни занятия за деца и младежи, изработваме сувенири с жени в неравностойно положение, а мобилните ни екипи ежедневно посещават и предлагат подкрепа (включително медицинска) на възрастни и самотни хора, както и на бездомни хора. Работим също така в бежанските центрове в София и Храманли, както и в СДВНЧ Бусманци и Любимец.

Какво правим

Център за социална рехабилитация и интерграция „Благовещение“ към Каритас София предлага комплексни услуги за деца и младежи с физически и ментални увреждания, като им осигурява достъп до висококачествена помощ, целяща интеграцията им в общността чрез поддържане и придобиване на самостоятелност.

Търсим подкрепа да реализираме проект „И аз мога да пътувам сам“, чрез който да обучим нашите бенефициенти да ползват самостоятелно и безопасно градски и извънградски транспорт. По този начин те ще могат да се придвижват сами от точка А до точка Б, което ще спомогне тяхната незвисимост. 

В момента посетителите на центъра са изцяло зависими от специализирания ни транспорт, който не винаги може да бъде на тяхно разположение. Предвиждаме обучения за безопасно движение по пътищата, игрови-лекционни модули, с които да оттренират и опознаят пътните знаци и особеностите на улицата. Предвиждаме градски и извънградски пътувания, по време на които ще бъдат придружавани от специалисти и доброволци и които ще им помогнат да опознаят своите права и задължения по време на път: какви документи е необходимо да нося със себе си, как да се държа в обществения транспорт и т.н. Ще включим обучение за закупуване на билети онлайн и методи за ориентирация. Ще запознаем младежите с най-проходимите и безопасни улици по техния маршрут. 

Крайната цел е постигане на социална интеграция на младежи, чието състояние позволява да излизат самостоятелно и да придобият повече самостоятелност и увереност в себе си.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SAM Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SAM на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)