17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS RODITEL – Как да отгледаш Родител?

Кампанията е стартирала на: 14.03.2019
DMS RODITEL – Как да отгледаш Родител?
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 0 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 15 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 5 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS RODITEL Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS RODITEL на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“!

Повече от 14 години подпомагаме образованието и професионалната насоченост на младежи, лишени от родителски грижи, настанени в приемни семейства или с нарушено зрение, чрез стипендии за висок успех и професионални курсове.

Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и e важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова съдействаме за укрепване на благородните качества на характера и устойчива промяна на средата чрез образователни проекти, насочени към деца и ученици в различни учебни заведения в цялата страна.

Фондация „Благотворител“ повече от 8 години работи за образование на сърцето. Над 17 000 деца и ученици от 112 училища и детски градини участваха в часове по добродетели. Заниманията промениха нагласи в мисленето и в поведението. Своя опит споделихме в издадените наръчници за учители „Уроци за сърцето“.

Защо го правим?

Вярваме, че най-добрата рецепта за щастливи хора и най-добрата превенция на негативните явления е да учим децата на честност, толерантност, отговорност, сътрудничество, радост, щедрост, търпение, уважение, благодарност!

Уроци за сърцето
През 2018 г. създадохме два наръчника „Уроци за сърцето” за педагози и възпитатели на деца в предучилищна и в начална училищна възраст. Много учители откриха в тях добър помощник при възпитанието на характера на децата и създаване на подкрепяща и творческа среда.

Опитът ни вече 8 години показва, че е жизненоважно образованието на сърцето да бъде част от програмата на българското училище. Но е също толкова важно да е част от живота на семейството. Затова искаме да създадем книга за родителите, като признаем тяхната първостепенна роля и отговорност в изграждане на щастлива, творческа личност на детето и заедно с това да ги подкрепим в ролята им на брачни партньори, които искат да запазят топлината и близостта в семейството си.

Темите, които ще включим, са онези въпроси, от които зависи собственото ни израстване като партньори и родители:
- Защо днес е толкова трудно да изградим и запазим здраво семейство?
Откъде знаем как да бъдем родители?
Защо любовта невинаги е толкова хубава, колкото във филмите?
-
 Какви бедствия се случват, когато детето стане център на света?
-
 Спазваме ли правилата, които даваме на децата си?

Вашата подкрепа е ценна за нас!

Можете да научите за Програма добродетели от сайта ни www.dobrodeteli.bg и www.blagotvoritel.org.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата. 
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Уеб адрес: www.blagotvoritel.org

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS RODITEL Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS RODITEL на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)