17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

„Посей, за да пожънеш“ – DMS TRUD

Кампанията е стартирала на: 14.03.2019
„Посей, за да пожънеш“ – DMS TRUD
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 202 лв.
 • Събрани през ОББ: 35 лв.
 • Изпратени SMS: 23 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS TRUD Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS TRUD на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“!

НПО“ Вазовци“ е създадена да служи за индивидуално и личностно развитие на децата и младежта в общ. Вършец. Ние участваме в организиране на дарителски кампании, доброволчески инициативи и проекти за подобряване условията на обучение и труд на младежите.

За нашия екип няма друга по-висша цел, освен подпомагане на правилното развитие на децата и тяхната съвременно обучение. Не бихме желали в 21 век в България спънка за развитието на подрастващите да бъде недохранване, невъзможност за получаване на добро образование, липса на активна гражданска позиция. И затова единодушно решихме да участваме с проектно предложение, което ще отпочне решаването на този проблем.

Достъпът до образование, трудовата реализация и гражданското образование еСоциален проблем е социален проблем. В община Вършец безработицата е висока (21% по официални данни) и младежите, особено от рисковите групи, живеят под социалния минимум, нямат трудова ориентация и добър пример за професионално развитие, екипност при работа и взаимопомощ.

Много от семействата в рисковата група са многодетни или поне единия родител е в чужбина. Нямат достатъчно средства или липсват програми, чрез които може да се осигури топла храна за обяд на учениците и много от тях не посещават училищните занимални, изостават в обучението си и не появяват интерес към обществения живот.

Екипът ни предлага, възстановяване и разработване на оранжерия от ученици (16-18 год.) и сформиране на ученическа компания, която да реализира на пазара част от продукцията. Произведената продукция ще бъде предоставена на ученическия стол към СУ “Иван Вазов“, гр. Вършец, за поевтиняване или безплатно обедно хранене на ученици от социално слаби семейства. Ученическата компания ще включи младежите в почти реална бизнес среда и превръщане на оранжерията в самоиздържаща се система.

Сдружение за обществено полезна дейност „Вазовци“ работи в тясно взаимодействие с екипа на СУ “Иван Вазов“ гр. Вършец. Ръководството на училището предлага терен, върху който да се възстанови зеленчукова оранжерия, чиято продукция ще се предоставя на ученическия стол за осигуряване на топъл обяд на ученици в рискови групи.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

 

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS TRUD Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS TRUD на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)