Помощ за Коки!
DMS KOKI

Помощ за Коки!

Лечението на Калоян във Франция приключи успешно – разсейката в белия дроб е премахната напълно. Предстоят контролни прегледи на всеки 3 месеца.

Калоян беше диагностициран със „Сарком на Юинг” през 2016 год. Първоначално лечението му се провеждаше в Турция, за което имаше кампания за набиране на средства и в ДМС. В последствие Калоян беше приет за лечение с формуляр S2 в болница „Гюстав Руси”, Франция, където беше постигната ремисия. През януари 2019 год. на контролен преглед се установява разсейка в белия дроб и започва нов курс химиотерапия във Франция.

Сподели

Заедно събрахме 313 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 183 лв. 130 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

През януари 2019 год. на контролен преглед се установява разсейка в белия дроб и започва нов курс химиотерапия във Франция

Лечението се поема от НЗОК с формуляр S2, но Калоян и придружаващото го лице (майка му) имат нужда от средства за извънболничен престой (около 10 000 евро) за 8 месеца, храна (около 10 000 евро), заплащане на прегледи при специалисти (800 евро) и ежедневна болнична такса от 16 евро (около 4 000 евро) – общо 25 000 евро.