Заедно за Ема!
DMS EMA

Заедно за Ема!

Сподели

Заедно събрахме 3 079 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1451 72 7 850 лв. 599 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Историята на Ема

От раждането й Ема е лекувана почти изцяло в Германия, преминава през няколко операции, финансирани от Център Фонд за лечение на деца, но за последните две операции получава откази на заявленията за финансово подпомагане и родителите сами заплащат операциите.

В сегашния случай се налага спешна операция поради рефлукс към левия бъбрек и първа степен хидронефроза на десния. Лечението ще бъде заплатено от НЗОК с формуляр S2, но НЗОК не финансира извънболничен престой и пътни разходи.

За едномесечен извънболничен престой в Манхайм и за самолетни билети за Ема и майка й са необходими 10 000 лв.

 

 

letter Операцията на Ема е извършена и тя се възстановява добре!