17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS RAVENSTVO – Аз съм РАЗЛИЧЕН! Аз съм БОЕЦ!

Кампанията е стартирала на: 21.02.2019
DMS RAVENSTVO – Аз съм РАЗЛИЧЕН! Аз съм БОЕЦ!
 • Необходима сума: 30 000 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 13 лв.
 • Събрани през ОББ: 6 лв.
 • Изпратени SMS: 46 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 10 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 3 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 2 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 1 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS RAVENSTVO Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS RAVENSTVO на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Ние сме сдружение за „подкрепа на хора с проблеми в развитието”, а именно ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВЕНСТВО-АУТИЗЪМ, основана от родители, учители и приятели на деца с разстройства от аутистичния спектър (РАС) в България.

Ние произвеждаме образователни ресурси и публикации, инициативи за набиране на средства, обучения, терапевтични интервенции и проекти, насочени към защита на гражданските права на децата и младите хора със специални нужди, борба със социалната стигма и подпомагане на ефективното образование и интеграция на децата и младежите с различия в ученето.

Нашата мисия

Създаване на ПЪРВИЯ специализиран образователен модел за българските деца с аутизъм и техните учители в общообразователното училище като се адаптират световни практики, доказали ефективност и резултати.

Сдружението набира средства за Пилотен иновативен проект за внедряване на адаптирана образователна програма в училище, носочена към деца  с разстройства от аутистичния спектър (РАС)  в  предучилищна и училищна  възраст. Новият образователен модел ще бъде апробиран в начално Прогресивно училище, с потенциал въвеждането му в общообразователни училища в бъдеще.

Цел

Програмата цели да насърчи приобщаваща и подкрепяща учебна среда, която, в крайна сметка, ще даде възможност на децата да участват в (ре-) интегриране в неспециализирани държавни училища. Експертен екип ще приложи  за  компактен  брой  деца  в  столично училище утвърдения в международната практика модел  Competent Learner Model (CLM).

 Иновативният пилотен  проект  се осъществява съвместно с Нов  Български  Университет,  Института за  Прогресивно  образоване и Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“, за да се осигури двугодишно обучение  на двама обучители и трима CLM практикуващи специалисти, които ще стартират новата образователна програма   с  децата  в  Прогресивното училище от септември 2019 г.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS RAVENSTVO Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS RAVENSTVO на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)