Аз съм РАЗЛИЧЕН! Аз съм БОЕЦ!
DMS RAVENSTVO

Аз съм РАЗЛИЧЕН! Аз съм БОЕЦ!

Сподели

Заедно събрахме 1 089 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
535 87 21 156 лв. 119 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Набираме средства за посрещане на специфичните потребности на децата с аутизъм, свързани със трудности в координацията, баланс, сензорните възприятия и за подобряване на концентрацията.

Събраната сума, екипът ни ще използва целево за облагородяване на част от двора на училището за игра на отрито.

letter Образователно равенство - Аутизъм e основано от родители, доброволци и приятели на деца с разстройства от аутистичния спектър (РАС),с цел да защити гражданското право на всеки да получи образование.