17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS RAVENSTVO – Аз съм РАЗЛИЧЕН! Аз съм БОЕЦ!

Кампанията е стартирала на: 21.02.2019
DMS RAVENSTVO – Аз съм РАЗЛИЧЕН! Аз съм БОЕЦ!
 • Необходима сума: 6 000 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 98 лв.
 • Събрани през ОББ: 76 лв.
 • Изпратени SMS: 437 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 23 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 6 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 9 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 1 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS RAVENSTVO Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS RAVENSTVO на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВЕНСТВО-АУТИЗЪМ e основана от родители, доброволци и приятели на деца с разстройства от аутистичния спектър (РАС),с цел да защити гражданското право на всеки да получи образование.

Набираме средства за посрещане на специфичните потребности на децата с аутизъм, свързани със трудности в координацията, баланс, сензорните възприятия и за подобряване на концентрацията. Събраната сума, екипът ни ще използва целево за облагородяване на част от двора на училището за игра на отрито. За този проект са ни необходими 6 000 лева за закупуване на необходимите подходящи съоръжения и монтирането им както и за изграждането на ограда, която да осигури безопасността на децата. Към момента родителите и нашя екип не може да осигури сумата.

Нашата мисия

Работим за създаването и приеманета като норма на систематичен подход и адаптирана среда за децата от спектъра в българското училище. С това силно вярваме, че ще позволим на тези учениците да развиват своите социални компетенции и да разгърнат потенциала си и без трудности, да бъдат включени наравно, с връстниците си в образователния процес и по-късно в обществения живот.

Цел

В момента работим с 12 деца в начален курс и техните семейства в Прогресивното училище, по специализирана, интензивна и нова за България, поведенческа програма, целяща преодоляването на обучителните им трудности, чрез систематичен подход и постоянство. Предоставяме оценка на състоянието, подходяща програма и ежедневното и изпълнение и постоянно обучение на специалистите, работещи с децата. Към момента програмата се самофинансира.

Набираме средства за посрещане на специфичните потребности на децата с аутизъм, свързани със трудности в координацията, баланс, сензорните възприятия и за подобряване на концентрацията. Събраната сума, екипът ни ще използва целево за облагородяване на част от двора на училището за игра на отрито. За този проект са ни необходими 6 000 лева за закупуване на необходимите подходящи съоръжения и монтирането им както и за изграждането на ограда, която да осигури безопасността на децата. Към момента родителите и нашя екип не може да осигури сумата.

Образователно Равенство Аутизъм си партнира с Нов  Български  Университет,  Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“,CLM Competent Learner Model (CLM), практикуващи специалисти, поновата образователна програма с децата  в  Прогресивното училище.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS RAVENSTVO Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS RAVENSTVO на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)