Да помогнем на Дани!
DMS DANIBOY

Да помогнем на Дани!

Кампанията приключва успешно, средствата за лечение със стволови клетки са събрани!

Пожелаваме на Дани терапията да даде резултат и раздвижването му да се ускори.

Благодарим на дарителите за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 12 932 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
8905 822 74 1640 лв. 373 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 8 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията

Надежда за още по-голям и по-бърз прогрес му дава клиника за лечение със стволови клетки в Нови Сад, Сърбия.

Според становище на д-р Горанова – невролог, може да бъде проведен курс терапия със стволови клетки.

letter Лечението с автотрансплант – ВМАС e разделено на три етапа, като общата му стойност е 88 000 лв.