17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS TECH – Образователен център за деца „Технократи“

Кампанията е стартирала на: 11.01.2019
DMS TECH – Образователен център за деца „Технократи“
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 132 лв.
 • Събрани през ОББ: 20 лв.
 • Изпратени SMS: 58 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 8 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 1 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS TECH Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS TECH на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кои сме ние?

Ивайло Бонев и Михайло Николич създават „Технократи“, за да дадат възможност на децата да развиват своите умения и въображение, учейки чрез технологии. Ивайло добива опит в сферата на роботиката и технологиите във високотехнологична компания в Дания, където учи и работи. Вдъхновен от новите практики в сферата на образованието там, той решава да създаде технологично-образователен център за деца в България.

Михайло има близо 20-годишен професионален опит в технологичния сектор. Oсновател e на пространство за споделено създаване на иновации в сферата на технологиите, науката, изкуството. Двамата се запознават случайно и решават да обединят идеи, опит и ресурси, за да създадат център, който да учи децата за технологии и чрез технологии. Така се ражда „Технократи“.

Какво правим?

Технократи“ е образователен център за деца и младежи, който използва новите технологии, за да стимулира въображението на децата и да им даде разнообразни технологични и практически познания, както и умения за бъдещето.

В курсовете по роботика, програмиране и зелена енергия младите технократи боравят практически с различни задачи, за които сами търсят решение – например как да сглобят вятърна турбина или как да конструират и програмират робот. Този процес ги насърчава да мислят творчески, да бъдат любопитни, но и търпеливи, да работят заедно. Програмата на Технократи постига няколко цели – да запознава децата с разнообразието от технологии, които да им служат градивно и поставя тях самите в центъра на активен образователен процес. Така те намират поле за изява, експериментират и се изявяват в нови хоризонти.

Център „Технократи“ работи с няколко училища в София, провеждат и частни курсове за деца и младежи. Ивайло и Михайло имат за цел да допринесат за въвеждането на иновативни технологични програми в повече училища и да достигнат до подрастващото поколение в цялата страна.

За целта разработват учебна програма, подходяща за въвеждане в образователните институции, която използва технологиите като средство за изучаване на учебни дисциплини и развитие на личностни умения. Допълнително, на базата на опита с използвания от тях хардуер, те консултират училищата и институциите как да инвестират разумно в нови технологии, за да допринесат за развитието на образователния процес.

„Технократи“са един от финалистите в петото издание на конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Можете да ги подкрепите да стигнат до последния етап на конкурса като гласувате за тях между 15 януари и 4 февруари 2019 година на www.nova.bg/promyanata.

Гласуването не е обвързано с даряването. Дарявайки за Технократи, вие не давате своя глас за тях в ПРОМЯНАТА. 


Who are we?

Ivaylo Bonev and Mihajlo Nikolic created Technokrati in a bid to give children an opportunity to develop their skills and imagination while learning through technologies.

Ivaylo acquired experience in the field of robotics and technologies while working at a hi-tech company in Denmark, where he studied and worked. Inspired by the new practices in local education, he decided to set up a technological educational centre for children in Bulgaria. MIhajlo has a nearly 20-year professional experience in the digital sector, computers and electronics. He is the founder of a space for shared creation of innovations in the field of technology, science and arts.The two of them met by chance and decided to unite their ideas, experience and resources to establish a centre, where children can learn about technologies through technologies. This is how Technokrati was born.

What do we do?

Technokrati is an educational centre for children utilizing new technologies in a bid to stimulate the children’s imagination and give them plenty of scientific and practical knowledge, as well as skills for the future.

In their courses in robotics, programming and green energy young Technokrati solve various practical tasks that they should solve on their own – for example, how to construct a wind turbine or how to programme a robot. This process encourages them to think creatively, be curious, but also patient, and to work together. Thus, the Technokrati’ courses achieve several goals: they introduce children to the variety of technologies that they can use effectively, placing them at the centre of an active educational process. They are free to create, experiment and find new horizons.

Technokrati work with several schools in Sofia, and have organized private courses for children and youth. Ivaylo and MIhajlo want to contribute to introducing innovative tech programmes in more schools in a bid to reach the young population across Bulgaria. To this end, they are working on a training programme suitable for educational institutions, which will use technologies as a means to learn established school disciplines and personal skills. In addition, based on the hardware their experience with the software they use, they can consult schools and institutions on ways to invest smartly in new technologies, thus contributing to the development of the educational process.

Technokrati is a finalist in the contest for social entrepreneurs PROMYANAYA (GAME CHANGERS) – Nova Broadcasting Group’s biggest social responsibility initiative organized in partnership with Reach for Change Bulgaria. You can support them reach the final stage of the contest by voting for them between January 15th and February 4th at: www.nova.bg/promyanata.

The vote is not connected with the donation. If you donate for Technokrati, this does not mean that you’ve given your vote for them.

Уеб адрес: www.technokrati.bg

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS TECH Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS TECH на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)