17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS ROCK – Програма за незрящи деца „Виждам чрез музика“

Кампанията е стартирала на: 11.01.2019
DMS ROCK – Програма за незрящи деца „Виждам чрез музика“
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 209 лв.
 • Събрани през ОББ: 602 лв.
 • Изпратени SMS: 1947 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 87 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 2 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 13 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 1 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS ROCK Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS ROCK на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кои сме ние?

Боян Симеонов и Васил Спасов RockSchool искат да дадат възможност на незрящите деца и младежи в България да се развиват и да намират общност чрез музика. RockSchool е академия, която вдъхновява, насърчава и подкрепя деца и възрастни, които искат да се занимават с музика.

През последните осем години те са провели 82 000 урока по китара, пеене, пиано, цигулка, барабани, саксофон и много други инструменти. RockSchool организира и концерти и студийни записи, насърчава учениците си да участват във формации и да свирят на сцена.

Създали са и стипендиантска програма за безплатно музикално обучение и звукозапис за талантливи деца от семейства с ниски доходи. Боян и Васил решават, че могат да адаптират уроците и базата на RockSchool, така че да са достъпни за още повече незрящи младежи. Така се ражда идеята за проекта „Виждам чрез музика“

Какво правим?

„Виждам чрез музика“ е програма за музикално образование, адаптирано за деца и младежи със зрителни проблеми, в една от най-популярните частни академии за музика у нас – RockSchool.

В живота на едно сляпо дете или младеж звукът е основния източник наинформация, а оттам и за усещане и разбиране за света. Музиката сама по себе си може да развива сетивността и въображението на незрящите. Доказано е, че музикалното образование развива допълнителни качества при всички деца – креативност, дисциплина, самонаблюдателност, постоянство, умения за комуникиране.

При децата и младежите със зрителни проблеми обаче то дава много повече – дава им увереност да бъдат част от колектив, възможност да се изразят пред публика.

Въпреки това повечето от тях все още са изолирани от възможността да се научат да свирят на музикален инструмент. В резултат на това много незрящи деца нямат увереността, че могат да се изразяват и развиват в едно изкуство наравно със своите връстници.

За да променят това, RockSchool ще адаптират своята програма на няколко нива. Ще създадат музикален кабинет, оборудван с необходимия хардуер и софтуер за нуждите на незрящите деца.

Желанието им е да ги учат да пеят, да бъдат DJ-и, да свирят на китара, бас, пиано, барабани, саксофон, цигулка и други. Ще привлекат и специалисти, които ще обучат техните преподаватели как да работят по най-добрия начин с незрящи. Не на последно място, ще създадат стипендиантски фонд за тези деца, които нямат финансовата възможност да заплатят за уроците си.

В дългосрочен план ще могат да помогнат на най-талантливите и отдадени на музиката деца да се развият професионално – чрез участия в концерти, музикални групи и звукозапис в студио.

RockSchool са един от финалистите в петото издание на конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Можете да ги подкрепите да стигнат до последния етап на конкурса като гласувате за тях между 15 януари и 4 февруари 2019 година на www.nova.bg/promyanata.

Гласуването не е обвързано с даряването. Дарявайки за RockSchool, вие не давате своя глас за тях в ПРОМЯНАТА.


Who are we?

Boyan Simeonov and Vasil Spasov want to give the Bulgarian children with impaired vision a chance to develop and find a community through music.

RockSchool is an academy that inspires, encourages and supports children and grown-ups, who want to learn music. For the past eight years, they have held over 82,000 lessons in guitar, singing, piano, violin, drums, saxophone and many other instruments. RockSchool also organizes concerts and studio recording sessions, encourages its students to join bands and play on stage. They have also set up a scholarship programme offering free music tuition and audio recordings fortalented children from families without sufficient finances.

What do we do?

„I see through Music“ is a music education programme adapted for visually impaired children and youth at one of Bulgaria’s most popular private music academies –RockSchool.

Sound is one of the main sources of information for blind children and teenagers, it helps them perceive the surrounding world. Music in itself can develop the sensuality and the imagination of the visually impaired. There is evidence that music education develops additional qualities among all children – creativity,discipline, self-awareness, persistence, communication skills. When it comes to visually impaired children and youth, however, it gives much more – it gives them the confidence to be part of a group; an opportunity to appear in front of an audience.

Still, most of them are still deprived of the opportunity to learn to play a musical instrument. Therefore, many visually impaired children are not confident enough to express themselves and develop creatively equally with their peers.

To change that, RockSchool will adapt its programme on several levels. They will set up a music cabinet equipped with the necessary hardware and software for the needs of visually impaired children. Their desire is to teach them to sing, to be DJs,to play the guitar, the bass, the piano, the drums, the saxophone, the violin, etc.They will also attract specialists to teach their professors how to work best with the visually impaired. Last but not least, they will set up a scholarship fund for the children who cannot afford to pay for the lessons. In the long run, they will be able to help the most talented and devoted children to develop professionally through concerts, music bands and audio recordings.

RockSchool is a finalist in the contest for social entrepreneurs PROMYANAYA (GAME CHANGERS) – Nova Broadcasting Group’s biggest social responsibility initiative organized in partnership with Reach for Change Bulgaria. You can support them reach the final stage of the contest by voting for them between January 15th and February 4th at: www.nova.bg/promyanata.

The vote is not connected with the donation. If you donate for RockSchool, this does not mean that you’ve given your vote for them.

Уеб адрес: www.rockschool.bg

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS ROCK Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS ROCK на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)