Да помогнем на слънчевата Нарин!
DMS NARIN

Да помогнем на слънчевата Нарин!

Кампанията за терапия на Нарин Айваз в Турция приключва до нормализиране на ситуацията с коронавирусната епидемия. В дарителската сметка на детето има средства за 6 месеца рехабилитация в център „Рибем”, които ще бъдат използвани, когато границите бъдат отворени.

В готовност сме да подновим кампанията при необходимост.

Сподели

Заедно събрахме 15 616 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
11018 294 28 2132 лв. 1168 лв. 570 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

От проведената през следващата година рехабилитация напредъкът е съвсем минимален, затова родителите я завеждат в Турция, в медицински център Рибем.

След двуседмична терапия в Рибем Нарин започва да сяда самостоятелно, да играе с играчки и да се обръща при повикване.

letter Тъй като резултатите са осезателни, родителите искат да продължат терапията следващите 2 години, когато се надяват Нарин вече да е проходила.