Заедно за Симеон!
DMS SIMEON

Заедно за Симеон!

Кампанията в помощ на Симеон Стоянов приключва успешно! На детето са приложени всички планирани вливки на стволови клетки.

Желаем много здраве и щастливо детство на Симеон!

Сподели

Заедно събрахме 6 639 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 5171 лв. 1433 лв. 35 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Диагнозата на Симеон е същата като на брат му Калоян – ранна малкомозъчна атаксия.

Заболяването е генетично и е съпроводено с тремор в ръцете, забавен говор и залитаща походка, което кара Симеон да се чувства непълноценен и различен от другите деца.

letter В турската LIV Hospital препоръчват лечение със стволови клетки и за двете деца. Д-р Грозев – специалист невролог – предлага да се проведе лечението. Стойността на 6 вливки със стволови клетки е 48 000 щатски долара.