Да помогнем на Алекс да проходи отново!
DMS ALEXANDER

Да помогнем на Алекс да проходи отново!

Кампанията спира поради слаба активност.

Сподели

Заедно събрахме 1 601 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 1378 лв. 223 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

В края на юли 2018 год. Александър претърпява инцидент на гарата в Будапеща – попада под движеща се влакова композиция, в резултат на което губи двата си крака.

Веднага след приключване на болничното лечение, с помощта на дарители, започва първи етап от протезирането му.