Помощ за Любка!
DMS LYUBKA

Помощ за Любка!

Кампанията на Любка е прекратена поради слаба активност.

Сподели

Заедно събрахме 828 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 424 лв. 404 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Следва дълъг възстановителен период и опити за протезиране, но 7 години по-късно Любка все още се движи с помощни средства.

Сега в „Център за протезиране” й предлагат изработка на бедрена модулна протеза с микропроцесорно коляно, която ще й позволи да се движи по-сигурно и с по-малко усилия.

https://bnt1.bnt.bg/bg/a/lyubka-i-preday-natatk-18022019

 

letter Стойността на протезата е 58 500 лв.