17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS PROLET – Спасение за белите щъркелчета!

Кампанията е стартирала на: 16.11.2018 и е приключила на: 20.12.2018
  • Събрани през еPay: 7 лв.
  • Събрани през ОББ: 0 лв.
  • Изпратени SMS: 171 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 1 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

Зелени Балкани са национална, неправителствена, гражданска организация, чиято мисия е опазване на биоразнообразието  в страната. Близо 30 години, Зелени Балкани работят за опазване на българската природа.

Всяка година десетки щъркелчета умират, оплетени в сезалите, които възрастните носят като част от строителния материал на гнездото. Сезалите се оплитат в краката на новоизлюпените птици и те умират в агония или крайниците им се увреждат необратимо. Единственото решение на проблема е да се прави почистване на гнездата, докато щъркелите са на юг – на територията на Африка.

Това е проблем на всички граждани, които искат да се опази белия щъркел и са съпричастни на страданията на младите птици.

Дейностите, които искаме да проведем са:

- Почистване на над 20 гнезда на бял щъркел в с. Белозем – Европейско село на белия щъркел
- Закупуване на алпийска техника /каски, въжета и др. алпийска техника за извършване на дейността/
- Поставяне на нова „постелка“ от слама в гнездата на щъркелите
- Поставяне на информационни табла в училището в Белозем
- Направа на 5 нови гнезда, на платформи, на които гнездата са паднали
- Подмяна на счупени керемиди на покрива на ОУ „Гео Милев“
- Представяния в ОУ „Гео Милев“ и Гимназия по земеделие – Белозем.

Ползите от тази кампания са:
- Спасяване на десетки млади птици
- Създаване на нови гнезда и загнездване на нови двойки
- Привличане на децата от Община Раковски в грижата за белия щъркел
- Намален брой щъркелчета, постъпващи в Спасителния център за диви животни в тежко и нелечимо състояние
- Индиректни ползи от унищожаването на гризачи, вредни насекоми и плевелна риба, ползвани от щъркелите като храна.