DMS PROLET  – Спасение за белите щъркелчета!
DMS PROLET

DMS PROLET – Спасение за белите щъркелчета!

  • Събрани през еPay: 7 лв.
  • Събрани през ОББ: 0 лв.
  • Изпратени SMS: 171 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 1 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

Зелени Балкани са национална, неправителствена, гражданска организация, чиято мисия е опазване на биоразнообразието  в страната. Близо 30 години, Зелени Балкани работят за опазване на българската природа.

Всяка година десетки щъркелчета умират, оплетени в сезалите, които възрастните носят като част от строителния материал на гнездото. Сезалите се оплитат в краката на новоизлюпените птици и те умират в агония или крайниците им се увреждат необратимо. Единственото решение на проблема е да се прави почистване на гнездата, докато щъркелите са на юг – на територията на Африка.

Това е проблем на всички граждани, които искат да се опази белия щъркел и са съпричастни на страданията на младите птици.

Дейностите, които искаме да проведем са:

– Почистване на над 20 гнезда на бял щъркел в с. Белозем – Европейско село на белия щъркел
– Закупуване на алпийска техника /каски, въжета и др. алпийска техника за извършване на дейността/
– Поставяне на нова „постелка“ от слама в гнездата на щъркелите
– Поставяне на информационни табла в училището в Белозем
– Направа на 5 нови гнезда, на платформи, на които гнездата са паднали
– Подмяна на счупени керемиди на покрива на ОУ „Гео Милев“
– Представяния в ОУ „Гео Милев“ и Гимназия по земеделие – Белозем.

Ползите от тази кампания са:
– Спасяване на десетки млади птици
– Създаване на нови гнезда и загнездване на нови двойки
– Привличане на децата от Община Раковски в грижата за белия щъркел
– Намален брой щъркелчета, постъпващи в Спасителния център за диви животни в тежко и нелечимо състояние
– Индиректни ползи от унищожаването на гризачи, вредни насекоми и плевелна риба, ползвани от щъркелите като храна.

Сподели

Заедно събрахме 180 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
171 1 0 0 лв. 7 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията