17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS SOKOL – Зимата на белошипите ветрушки

Кампанията е стартирала на: 16.11.2018
DMS SOKOL – Зимата на белошипите ветрушки
 • Необходима сума: 2 500 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 0 лв.
 • Събрани през ОББ: 5 лв.
 • Изпратени SMS: 99 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 2 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 2 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SOKOL Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SOKOL на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Зелени Балкани са национална, неправителствена, гражданска организация, чиято мисия е опазване на биоразнообразието  в страната. Близо 30 години, Зелени Балкани работят за опазване на българската природа.

Зелени Балкани осъществиха амбициозен природозащитен проект за възстановяване на един изчезнал вид – белошипата ветрушка – един от най-успешните проекти в българската природозащита.

В резултат на  над 6 години упорита работа, екипът ни успя да внесе от Испания близо 600 птици, да размножи в неволя над 150 птици, да поддържа големи територии пасища в Сакар, да проведе десетки експедиции, представяния пред стотици деца и много много други дейности – упорит труд на голям екип от хора.

В следствие на това, този изчезнал  вид се завърна като част от българската природа и в района на с. Левка има действаща колония от над 30 двойки. Това е един от малкото примери в съвременната природозащита на успешно завръщане на изчезнал вид. За съжаление, обаче към момента екипът на Зелени Балкани няма целево финансиране и средства за опазването на вида.

Това е проблем на всички хора, защото ако не се полагат допълнителни усилия за опазването на видаq е възможно той пак да изчезне. Това са соколчета, които се хранят с насекоми в ливади, пасища и селскостопански посеви и по този начин допринасят огромна полза на нас –хората. Изчезването им ще доведе до изчезването на тази тяхна екологична функция, от което негативи ще има за цялото общество. Това ще наложи използването на пестициди и отрови, което не е необходимо, ако ги има полезните птици. Така биха били изгубени и всички огромни средства и усилия, инвестирани от ЕС и екипа на Зелени Балкани.

Цели

- да проведем зимна подготовка за завръщането на прелетните соколчета, които през зимата са в Африка, а напролет се връщат тук. За да загнездят отново е нужна подготовка за това.
- да подменим и/или заменим 10 от гнездилките, в които се размножават редките птици.
- да почистим всички останали гнездилки в Модул за размножаване на белошипи ветрушки в Левка.
- да проведем доброволческа „бригада“ с участието на 20 доброволеца, за поддържане на Модула, почистване, пребоядисване и други дейности.
- да въвлечем и местните хора, като проведем представяния пред близо 100 ученици и младежи от района, за важността за опазване на редките видове .
- да поставим и две информационни табели за вида.


Иформация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

sokol 3

Уеб адрес: greenbalkans.org/bg/

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SOKOL Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SOKOL на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)