DMS SOKOL – Зимата на белошипите ветрушки
DMS SOKOL

DMS SOKOL – Зимата на белошипите ветрушки

  • Събрани през еPay: 2 лв.
  • Събрани през ОББ: 5 лв.
  • Изпратени SMS: 101 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 2 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

Зелени Балкани са национална, неправителствена, гражданска организация, чиято мисия е опазване на биоразнообразието  в страната. Близо 30 години, Зелени Балкани работят за опазване на българската природа.

Зелени Балкани осъществиха амбициозен природозащитен проект за възстановяване на един изчезнал вид – белошипата ветрушка – един от най-успешните проекти в българската природозащита.

В резултат на  над 6 години упорита работа, екипът ни успя да внесе от Испания близо 600 птици, да размножи в неволя над 150 птици, да поддържа големи територии пасища в Сакар, да проведе десетки експедиции, представяния пред стотици деца и много много други дейности – упорит труд на голям екип от хора.

В следствие на това, този изчезнал  вид се завърна като част от българската природа и в района на с. Левка има действаща колония от над 30 двойки. Това е един от малкото примери в съвременната природозащита на успешно завръщане на изчезнал вид. За съжаление, обаче към момента екипът на Зелени Балкани няма целево финансиране и средства за опазването на вида.

Това е проблем на всички хора, защото ако не се полагат допълнителни усилия за опазването на видаq е възможно той пак да изчезне. Това са соколчета, които се хранят с насекоми в ливади, пасища и селскостопански посеви и по този начин допринасят огромна полза на нас –хората. Изчезването им ще доведе до изчезването на тази тяхна екологична функция, от което негативи ще има за цялото общество. Това ще наложи използването на пестициди и отрови, което не е необходимо, ако ги има полезните птици. Така биха били изгубени и всички огромни средства и усилия, инвестирани от ЕС и екипа на Зелени Балкани.

Цели

– да проведем зимна подготовка за завръщането на прелетните соколчета, които през зимата са в Африка, а напролет се връщат тук. За да загнездят отново е нужна подготовка за това.
– да подменим и/или заменим 10 от гнездилките, в които се размножават редките птици.
– да почистим всички останали гнездилки в Модул за размножаване на белошипи ветрушки в Левка.
– да проведем доброволческа „бригада“ с участието на 20 доброволеца, за поддържане на Модула, почистване, пребоядисване и други дейности.
– да въвлечем и местните хора, като проведем представяния пред близо 100 ученици и младежи от района, за важността за опазване на редките видове .
– да поставим и две информационни табели за вида.

Сподели

Заедно събрахме 112 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
101 2 0 5 лв. 2 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 8 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията