Победа за Петко!
DMS PECA

Победа за Петко!

Сподели

Заедно събрахме 23 555 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
10684 487 21 1973 лв. 1344 лв. 8475 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

За болни с тази диагноза няма лечение в България. Най-голям е броят на сполучливо оперираните пациенти в AIMIS (Американски институт по минимално инвазивна хирургия) със седалище за ЕС – Кипър (Никозия).

Прецизните и сложни интервенции извършва д-р Франк Фейгенбаум – американски неврохирург, който оперира 3 пъти в годината пациенти, които не са граждани на САЩ. Той има зад гърба си около 2000 операции (в това число и успешно оперирани 5 български пациенти).

Тъй като заболяването е рядко, Петко се обръща към клиника по минимално инвазивна хирургия AIMIS Кипър, където 3 пъти годишно извършва операции американският неврохирург д-р Франк Файгенбаум и получава оферти за 3 операции – на шийни кисти (37 900 евро), на торакална и на вътрешийна менингеална кисти (39 900 евро) и на шийна менингеална киста и дорзална шийна реконструкция (41 900 евро).

Петко подава заявление за финансиране в Комисия за лечение в чужбина, но оттам препращат преписката на НЗОК, които обаче не могат да финансират лечението, тъй като клиниката в Кипър е частна и не работи с формуляр за планирано лечение S2. Общо необходимата сума за цялостно лечение е 119 700 евро.

letter У нас диагностицираните с това коварно заболяване са 18 души.