За по-добър живот на Ники!
DMS NIKI

За по-добър живот на Ники!

Кампанията за терапия на Никола Христов в Гърция приключва до нормализиране на ситуацията с коронавирусната епидемия. В дарителската сметка на детето има средства за 8 месеца рехабилитация в център „Праксис”, които ще бъдат използвани, когато границите бъдат отворени.

В готовност сме да подновим кампанията при необходимост.

Сподели

Заедно събрахме 20 168 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
10519 1056 43 4273 лв. 1749 лв. 1300 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

През тази година Никола започва терапия чрез вливане на стволови клетки в Сърбия. Вече са направени три вливки, предстои още една последна, но дотук проведената терапия е заплатена само частично.

Необходимата сума до приключване на лечението е 35 000 евро. След него лекарите препоръчват интензивна физиотерапия, Бобат – невроразвиваща терапия, стимулиране на моторното развитие в център „Рибем” Турция.

В момента Никола не успява да държи главичката си изправена, не може да прави крачки, напълно неконтактен е. Единственото, което прави е да движи ръчичките и краченцата си.

Родителите живеят на ръба на оцеляването. Майката няма как да работи, заради непрестанната грижа за момченцето си. Таткото трудно се справя с издръжката. Опитва да намери работа в чужбина, за да успява да изпраща средства за семейството си.

letter На детето е препоръчано да се проведат по 24 сеанса ежемесечно в продължение на 1 година. Цената за 1 месец (24 сеанса) е 2400 евро. Стартираме дарителска кампания за набиране на 28 800 евро.