17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS NAGRADATA – Готови за света!

Кампанията е стартирала на: 16.11.2018 и е приключила на: 20.12.2018
DMS NAGRADATA – Готови за света!
  • Събрани през еPay: 102 лв.
  • Събрани през ОББ: 20 лв.
  • Изпратени SMS: 79 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 2 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

За кампанията

Днешният динамично променящ се свят, често хваща младите хора неподготвени за предизвикателствата, които им предстоят. Съвременните младежи получават известна критика, в следствие на различни стереотипи. Подхранени от собствените ни надежди за промяна, често омаловажаваме или пренебрегваме интересите на младите. Това ги кара да се чувстват несигурни, влияе върху тяхното самочувствие и мотивация за развитие. Те са поколение, заобиколено от информация и потенциал, който ако не бъде използван или насочен в правилната посока ще бъде пропилян.

Ние в Международната награда на херцога на Единбург – България (накратко Наградата) вярваме, че гъвкавостта, постоянството и увереността са ключови умения, за да се чувства един млад човек готов да развие потенциала и интересите си и да даде своя принос към общността, в която живее.

Наградата работи като програма, която валидира и насърчава извънкласните дейности в училище в процеса на неформалното обучение. За да постигне това, Фондацията обучава и подкрепя училища от цялата страна, които имат интерес и желание да бъдат представители на международно признатата програма, а учителите да влязат в ролята на вдъхновяващи Лидери.

Сумата, която покрива разходите на едно училище да се включи в Наградата е 900 лв. Не всяко училище в България успява да си го позволи, а нуждата и желанието да се развиват универсални и житейски умения в учениците нараства. С настоящата кампания искаме да съберем таксата за 5 училища, които имат мотивация да се включат в програмата, но нямат финансовата възможност да направят това.

Със събраната сума, Фондацията на Наградата ще лицензира 5 училища, ще обучи 25 Лидера и ще даде възможност на минимум 100 младежи да се включат и да постигнат Международната награда на херцога на Единбург в България. Кампанията е част от глобална инициатива под наслов “#ГотовиЗаСвета” или #Worldready, която цели да повиши осведомеността относно важността на неформалното образование в подкрепа развитието на младите хора.