17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS NAGRADATA – Готови за света!

Кампанията е стартирала на: 16.11.2018
DMS NAGRADATA – Готови за света!
 • Необходима сума: 4 500 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 100 лв.
 • Събрани през ОББ: 20 лв.
 • Изпратени SMS: 79 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 1 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS NAGRADATA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS NAGRADATA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Днешният динамично променящ се свят, често хваща младите хора неподготвени за предизвикателствата, които им предстоят. Съвременните младежи получават известна критика, в следствие на различни стереотипи.

Подхранени от собствените ни надежди за промяна, често омаловажаваме или пренебрегваме интересите на младите. Това ги кара да се чувстват несигурни, влияе върху тяхното самочувствие и мотивация за развитие. Те са поколение, заобиколено от информация и потенциал, който ако не бъде използван или насочен в правилната посока ще бъде пропилян.

Ние в Международната награда на херцога на Единбург – България (накратко Наградата) вярваме, че гъвкавостта, постоянството и увереността са ключови умения, за да се чувства един млад човек готов да развие потенциала и интересите си и да даде своя принос към общността, в която живее.

Наградата работи като програма, която валидира и насърчава извънкласните дейности в училище в процеса на неформалното обучение. За да постигне това, Фондацията обучава и подкрепя училища от цялата страна, които имат интерес и желание да бъдат представители на международно признатата програма, а учителите да влязат в ролята на вдъхновяващи Лидери.

Сумата, която покрива разходите на едно училище да се включи в Наградата е 900 лв. Не всяко училище в България успява да си го позволи, а нуждата и желанието да се развиват универсални и житейски умения в учениците нараства.

С настоящата кампания искаме да съберем таксата за 5 училища, които имат мотивация да се включат в програмата, но нямат финансовата възможност да направят това.

Със събраната сума, Фондацията на Наградата ще лицензира 5 училища, ще обучи 25 Лидера и ще даде възможност на минимум 100 младежи да се включат и да постигнат Международната награда на херцога на Единбург в България.

Кампанията е част от глобална инициатива под наслов “#ГотовиЗаСвета” или #Worldready, която цели да повиши осведомеността относно важността на неформалното образование в подкрепа развитието на младите хора.

Наградата е водеща международна програма за личностно развитие на младежи на възраст 14-24г., която изгражда ключови универсални и житейски умения. Развивайки се в процеса на неформалното обучение младежите повишават възможността си за професионална и лична реализация.

С подкрепата на опитен възрастен (т. нар. Лидер в програмата) си поставят индивидуални предизвикателни цели в 4 основни направления: доброволчество, развитие на умения, физическа активност и преживяват приключение в природата. Повече от 60 години над 1,3 млн. младежи в над 130 държави развиват универсални умения като постоянство, работа в екип, увереност, целеполагане, участвайки в установената в цял свят престижна програма.

Освен по-добрата версия на себе си, младежите ще получат и сертификат и значка, лично от президента на Р. България – патрон на инициативата у нас.

А като резултат от тази инвестиция, в България ще има още 100 младежи, които могат да си поставят лични цели и да ги постигат, ще знаят колко важно е да бъдеш доброволец и да имаш отношение към общността, в която живееш, няма да се страхуват да поемат живота си в свои ръце и ще бъдат пример и вдъхновител за най-малко още 100 младежи да направят същото.


Иформация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS NAGRADATA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS NAGRADATA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)