DMS USPELITE – Позитивната журналистика има нужда от подкрепа!
DMS USPELITE

DMS USPELITE – Позитивната журналистика има нужда от подкрепа!

  • Събрани през еPay: 3 лв.
  • Събрани през ОББ: 0 лв.
  • Изпратени SMS: 25 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

За кампанията

Uspelite.bg е онлайн медия, която споделя добрите новини от България и разказва успешни истории на личности, които разбиват мита, че у нас успехът е невъзможен. Мисията на проекта е да създава конструктивна журналистика, спазвайки всички морални и етични норми.

За жалост позитивната журналистика е ниша. Големите популярни медии често намират за приоритетно да дават гласност на новини за трагедии и негативни статистики. Обществото ги гледа всяка вечер, защото няма избор, а иска да бъде информирано. Резултатът от това явление е апатия и скептицизъм за бъдещето. Със съдържанието си, в Uspelite.bg се стремим да балансираме разклатения от негативизми медиен сегмент.

Uspelite.bg е платформа за добри новини с екип от млади ентусиасти. Хора, които не се примиряват със статуквото и използват своята енергия, за да постигат значима промяна. Екипът ни наброява 20 души. 18 от тях работят доброволно за каузата. Това са журналисти, редактори, експерти в сферите на маркетинг, дизайн, IT и анализи.

Искаме все по-често да виждаме безпристрастно отразяване на събитията – и лошите, и добрите. Защото всеки ден български ученици печелят медали от различни състезания по света, а постижения в медицината и образованието съществуват и заслужават повече блясък! Мечтаем за деня, в който обществото ни няма да има нужда от позитивна медия, защото всички са обективни.

За да продължим да растем и да се развиваме, искаме да закупим видео техника, с която да заснемаме новини и интервюта.

Сподели

Заедно събрахме 28 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
25 0 0 0 лв. 3 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията