Време за Ивайло!
DMS IVO

Време за Ивайло!

Кампанията е набрала средства за лечението на Ивайло Карабанчев в Китай, но поради пандемията от коронавирус, пътуването му засега се отлага, а кампанията е прекратена.

Сподели

Заедно събрахме 11 500 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
8443 412 43 1278 лв. 725 лв. 15 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 6 от 2 лв.1 от 5 лв.

Историята на Иво

Стойността на лечението е 82 800 щатски долара за 90 дни. На Ивайло до момента са проведени 3 курса с много добър ефект върху двигателната активност, затова становището на лекуващия невролог д-р Михайлова е лечението в Китай да продължи поради отбелязаната клинична ефективност.

През април 2019 год. Ивайло беше на лечение в Китай. Предстои още един курс през септември на стойност 17 500 щатски долара.

За 2020 год. са предвидени 3 курса терапия в Държавен университет по традиционна китайска медицина на стойност 52 500 долара. Средствата, необходими за лечение през 2019 и 2020 год. са набрани.