17 777

Единен Дарителски Номер

Други кампании

DMS DARI UROK – Подари урок по дарителство!

Кампанията е стартирала на: 27.09.2018
DMS DARI UROK – Подари урок по дарителство!
 • Необходима сума: 5 000 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 0 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 6 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS DARI UROK Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS DARI UROK на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията „Подари урок“ набира средства в подкрепа на действащата програма „Научи се да даряваш“, създадена по проект на сдружение „Български дарителски форум“, който за трета поредна година въвежда концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна програма. Теми като гражданско образование, доброволчество и дарителство са новости, с което българските училища започват тепърва да се запознават. Те обикновено не участват в подобни дейности и обучения и тези теми не се намират в учебниците или в учебните програми.

Партньори на проекта са учители и училища, които вярват, че могат да образоват децата в основните правила и принципи на активното гражданство и в грижата за другия, която е основата на филантропията.

Защо го правим

Има спорадични усилия в някои училища да организират събития за набиране на средства, но те обикновено се правят интуитивно, без уменията и знанията, стоящи зад реалните принципи и правила за набиране на средства. Ние вярваме, че един от начините да се развие дарителската култура в България е да работи с деца и млади хора, за да развива по-богато знание и разбиране за филантропията и гражданската ангажираност.

Децата могат да играят ролята на посланици на промяната при родителите си и по-широката общност. Български дарителски форум адаптира програмата по модела на основоположника на идеята  – американската организация Learning to Give, която успешно е въвела програмата в много училища в САЩ и която работи активно за утвърждаване на модела повече от десетилетие. В българския вариант са преведени, адаптирани и качени в сайта „“Научи се да даряваш“ над 200 урока (www.learningtogive.bg). В момента по програмата работят 51 учители от 29 населени места и техните класове.

Цел

Проектът ще помогне на децата от 1 до 12 клас да придобият знания и умения, свързани с гражданското им образование и емоционалната интелигентност. Само през 2018/2019 това са над 1000 ученици.  Програмата „Научи се да даряваш“ ще им помогне да бъдат по-отворени, ангажирани и да подобрят своите академични постижения, както и ще развие уменията и знанията на учителите, които работят по нея, както и на всеки желаещ да използва ресусрсите й.

Кампанията цели да набере средства за осигуряване на материали за изпълнение на училищни проекти, за покриване на разходи по пътувания, за провеждане на обучения и покриване на учителски хонорари.

logo LTG


Информация за стойността на даренията и разходите по системата. Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS DARI UROK Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS DARI UROK на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)