Заедно за Калоян!
DMS KALOYAN

Заедно за Калоян!

Сподели

Заедно събрахме 19 624 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
8935 512 62 5183 лв. 2560 лв. 1612 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

На Калоян се провежда непрекъсната рехабилитация, ходи редовно на плуване и логопед, но все още не може да върви самостоятелно, а само подкрепян.

Родителите правят консултация в Лив хоспитал – Истанбул и получават уверение от проф. Карайоз, че след 6 вливки на стволови клетки, придружени от физиотерапия, Калоян ще проходи. Д-р Грозев, специалист невролог, предлага да бъде проведено лечението със стволови клетки.

letter За първите две процедури цената е 17 000 щатски долара.